ஆய்வாளர்கள் தங்களின் கட்டுரைகளை வருடம் முழுவதும் சமர்ப்பிக்கலாம்
Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2, Issue 1, Year 2021
Articles

Karaikalammayar - A Study

Jayalakshmi Ira
Department of Tamil, Pasumpon Muthuramalinga Thevar College, Usilampatti-625532, Tamil Nadu, India.

Published 2021-02-25Keywords

  • Nayanmars,
  • Karaikalammayar,
  • Saivam,
  • Women

Plum Analytics

Abstract

The Nayanmars were fully dedicated to saivite doctrines and served godly. The theory of purity of the mind rather than the strength of the body is intertwined with the life of the holy woman, which causes the emergence of karaikalammayar article from time to time. In this respect, the article reviews karaikalammayar, the only female servant of the sixty-three, on the basis of the Saiva theory, in an amicable and critical perspective.

References

  1. Arunachalam, P., (2002) Bhakti Literature, Mullai Publishing House, Chennai, India.
  2. Mayilvahanan, C., (2003) Periyapuranam Social View, Meiyappan Publishing House, Chidambaram, India.
  3. Sekkizhar, (1902) Periya Puranam, Kalaka veliyedu, Chennai, India.
  4. Thiruvalluvar, (2012) Thirukkural, Sri Indu Publications, Chennai, India.