ஆய்வாளர்கள் தங்களின் கட்டுரைகளை வருடம் முழுவதும் சமர்ப்பிக்கலாம்

Editorial Team

Editor in Chief
முனைவர் பா. இரவிக்குமார்
உதவிப்பேராசிரியர்,
சுப்ரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம்,
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்,
புதுச்சேரி-605014, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: editor@ijot.iorpress.org
Dr. B. Ravikumar
Assistant Professor,
Subramania Bharathiyar School of Tamil Language and Literature,
Pondicherry University,
Kalapet, Puducherry-605014, India.
Email: editor@ijot.iorpress.org
Website
Section Editor
Section: Drama and Theatre Arts
திரு. சு. சந்திரகுமார்,
முதுநிலை விரிவுரையாளர்,
நுண்கலைத்துறை, கிழக்குப்பல்கலைகழகம்,
வந்தாறுமூலை, இலங்கை,
மின்னஞ்சல்: srckumar20@yahoo.com
Mr. S.Chandrakumar
Senior Lecturer
Department of Fine Arts
Faculty of Arts & Culture
Eastern University, Sri Lanka
Email: srckumar20@yahoo.com
Website
Linguistic Editor
முனைவர் கனக விநாயகம்
உதவி பேராசிரியர்
எஸ்ஆர்எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (முன்னர் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம்)
காட்டாங்குளத்தூர், காஞ்சிபுரம் 603203
மின்னஞ்சல்: vinayagg@srmist.edu.in
Dr. Kanaga Vinayagam
Assistant Professor
Faculty of Law
SRM Institute of Science and Technology (Formally SRM University)
Kattankulathur, Kanchipuram 603203
Email: vinayagg@srmist.edu.in
Website
Scientific Editor
கே. மோகன்ராஜ்
சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மைத் துறை
சயோங் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்
தைச்சுங் 41349
தைவான்
மின்னஞ்சல்: t5190800@gm.cyut.edu.tw
Dr. K. Mohanraj
Department of Environmental Engineering and Management
Chayong University of Science and Technology
Taichung 41349
Taiwan
Email: t5190800@gm.cyut.edu.tw
Scopus
Editorial Board Members
முனைவர் வீ. காளத்தி
ஆசிய ஆய்வுகள் பள்ளி,
பெய்ஜிங் வெளிநாட்டு ஆராய்ச்சிப் பல்கலைக்கழகம்,
பெய்ஜிங் சீனா-100089
மின்னஞ்சல்: kalathitamizh@gmail.com
Dr. V. Kalathi
School of Asian Studies,
Beijing Foreign Studies University,
No.2, North Xisanhuan Avenue, Haidian District,
Beijing, China – 100089.
Email: kalathitamizh@gmail.com
முனைவர் ச பால்ராஜ்
உதவிப் பேராசிரியர்,
பி.எஸ்.ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
கோவை - 641014, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
மின்னஞ்சல்: balraj@psgcas.ac.in
Dr. S. Balraj
Assistant Professor,
PSG College of Arts and Science,
Coimbatore - 641014, Tamil Nadu, India.
Email: balraj@psgcas.ac.in
Website
முனைவர் ர. சாதசிவம்
இணைப் பேராசிரியர்,
தமிழ் ஆய்வுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறை,
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்,
அண்ணாமலை நகர் - 608002,
தமிழ்நாடு, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: rs05699@annamalaiuniversity.ac.in
Dr. R. Sathasivam
Associate professor,
Department of Tamil Studies and Research,
Annamalai university, Anamalai Nagar-608002, Tamil Nadu, India
Email: rs05699@annamalaiuniversity.ac.in
Website